• In principe wordt er lesgegeven in een blok van 90 minuten omdat de kans dat de geleerde stof werkelijk beklijft groter is. Vanzelfsprekend is er ook een mogelijkheid om 60 minuten te rijden.

  • Tenzij de leerling anders wenst, leid ik mijn leerlingen op in Arnhem, omdat die stad een goed voorbeeld is qua moeilijkheidsgraad voor steden als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Den Haag.

  • Tijdens de rijles worden er geen andere leerlingen opgehaald of thuisgebracht.

  • Er wordt ook geen gebruik gemaakt van de telefoon tijdens het lesgeven.

  • Altijd dezelfde instructrice

  • Het is mogelijk om zowel op zaterdag als op zondag les te krijgen.

  • De aanschaf van een lesbundel brengt geen verplichtingen met zich mee. Bij een vroegtijdige beĆ«indiging van onze samenwerking of bij eerder slagen voor het praktijkexamen worden de resterende lesuren gewoon terugbetaald.